dinsdag, oktober 26, 2010

Beetje dom


Het blijkt dat ik een beetje dom ben geweest. Ergens in het vroege voorjaar stuurde ik wat gedichten naar Meander, waaronder Haar gids. Dat werd in mei samen met twee andere gepubliceerd. Dat moet je dan noteren, om te voorkomen dat je het nog eens ergens heen stuurt, of om bij een lezing te kunnen roepen dat het daar of daar is opgenomen. Misschien heb ik dat ook wel gedaan, maar papiertjes raak ik snel kwijt of ze liggen in Griekenland terwijl ik in Nederland ben, of andersom. Ik ben ook weleens verstrooid. Noteer van alles in mijn agenda, maar vergeet daar dan op de bewuste dag in te kijken omdat ik iets boeiends aan het lezen ben of omdat er iets komt opborrelen voor het weblog. Men kan mij dat kwalijk nemen. 'Big deal,' zou Stella zeggen. Ik zeg het haar na.


Het zal duidelijk zijn wat er is gebeurd. Ergens in de zomer kwam er een e-mail van de Contrabas met een oproep gedichten in te sturen voor het nieuwe Contrabas gedichtenforum. Met een half oog gelezen, wat evenmin slim is, ik geef het toe. Er stond iets van discussie en ik dacht dat de redactie die discussie zou voeren alvorens gedichten te publiceren. Dat beoogt kwaliteit, dacht ik, daar wil ik wel wat voor insturen. Dat werden twee gedichten, waaronder Haar gids. Ik was alweer vergeten dat het ook in Meander had gestaan. Vandaag stond het op het Contrabas gedichtenforum. Ook bij dit forum genieten we weer de twijfelachtige reactiefunctie, voor eenieder toegankelijk, ook voor de gefrustreerden en verworpenen der aarde. Als ik mij dat gerealiseerd had, had ik waarschijnlijk niet ingezonden. Je krijgt weleens een bruikbare reactie, maar vaak prevaleren het azijn en de neerbuigendheid en daar heb ik het niet zo op.


Direct was er iemand die opmerkte 'Deze stond al op Meander in mei....' Dat klopt. Ik sta dus enigszins voor lul en ik moet mij schamen. Ik heb het via die vermaledijde reactiefunctie ook direct toegegeven. Foutje, een beetje dom. Het zal, voor zover ik dat in de hand heb, niet meer gebeuren. Mea culpa enz. enz. Aan de andere kant put ik wel troost uit het feit dat ik niet tot de onfeilbaren behoor, die vanaf hun wolk oordelen en hun commentaar beginnen met literaire humor als: 'Een matig geslaagd stukje proza.'

Geen opmerkingen: