zondag, januari 02, 2011

Rancuneus en cultuurvijandig


Het is twee januari en de zon schijnt. De laatste sneeuwresten zijn vrijwel verdwenen, de stad biedt weer een min of meer normale aanblik. Hier en daar liggen nog wat resten van vuurwerk, maar een groot deel is opgeruimd door burgers die daarvoor van de gemeente een premie krijgen. Geen slecht idee, vooral voor die sloebers die op 1 januari wakker worden met een kater, suizende oren en een lege portemonnee omdat ze zich hebben laten afleggen door de vuurwerklobby. Er zijn maar twee jongeren gesneuveld in de oorlog van 31 december op 1 januari, dus spreken de autoriteiten van een rustige jaarwisseling. De vele gewonden komen voor rekening van de zorgverzekering en de belastingbetaler. We hebben weer vreselijk gelachen. Bijna zeventig miljoen, alsmede een flink aantal auto's, zijn in rook opgegaan. Wat zou je daar veel mooie dingen van kunnen doen. Geef mij er een zeventigste deel van en ik kan de rest van mijn leven onbezorgd ademhalen.


Na het neerdalen van de kruitdampen gaan we over tot de orde van de dag. Die wordt bepaald door een regering en sommige media die willen doen geloven dat we er economisch verschrikkelijk voorstaan. De instorting is nabij en het onheil kan slechts gekeerd worden door drastische bezuinigingen. De werkelijkheid is enigszins anders. Nederland behoort tot de rijkste EU-landen en Nederlanders verdienen 31% meer dan de gemiddelde Europeaan. Met de solvabiliteit van Nederland is niets mis. Het is een rechtse hobby om bezuinigingen vooral ten laste te laten komen van cultuur, milieu, gezondheidszorg en onderwijs. Het zijn zoals altijd de sociaal zwakste groepen die de klos zijn, want het is ook een rechtse hobby om de veelverdiener, de luxe villabewoner en de superbonusontvanger te ontzien. Het is een zeer rechtse hobby om de toestand van het land als reddeloos af te schilderen, zodat het redeloze deel van de bevolking (de sloebers die voor de bezuinigingen opdraaien, maar dat zelf niet door hebben), uit angst, rancune, domheid of kortzichtigheid op de brievenbuspissers van de PVV gaat stemmen of op de inmiddels door hun uitgangspunten en principes geheel verlaten CDA en VVD. Als deze rancuneuze en cultuurvijandige coalitie (want gedoog het of niet, de PVV is een pijler van de regering, zij het een rotte) na de statenverkiezingen ook een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer, dan gaat Nederland inderdaad veranderen. Dan verloedert het milieu nog meer, dan moeten we massaal naar België of Duitsland voor de dokter of fatsoenlijk onderwijs. Dan wordt Nederland cultureel en geestelijk nog veel armoediger dan het van nature al is. We staan er slecht voor aan het begin van 2011 en dat heeft niets te maken met de economie, maar alles met het aan de macht komen van de straat. Daar krijg je de grootste ellende van.Geen opmerkingen: