zondag, september 22, 2013

Moderne Griekse Vertellingen





Bij uitgeverij Liverse heeft men lak aan de waan van de dag. Waar de meeste grote uitgeverijen om uiteenlopende redenen hun poëzie-uitgaven tot een minimum beperken, of de dichtkunst zelfs de deur uit doen, zette Liverse een nieuw poëziefonds op met de Bordeauxreeks, terwijl daarnaast ook bijzondere poëzie-uitgaven, zoals onlangs De schaduw van het park van Patrizia Filia, en light verse, bijvoorbeeld de Verzamelstip II, van Kees Stip, verschijnen. Ook op prozagebied durft Liverse uitgaven aan waarvoor grotere uitgeverijen soms op het allerlaatste ogenblik terugdeinzen.

Dat laatste is het geval met Moderne Griekse Vertellingen, dat vrijdag 20 september tijdens een zeer druk bezocht varia-college van de Leerstoelgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie aan de Universiteit van Amsterdam werd gepresenteerd. De vuistdikke bloemlezing van korte verhalen uit de moderne Griekse letterkunde zou oorspronkelijk verschijnen bij uitgeverij Atlas Contact, die de uitgave op het allerlaatste ogenblik afblies. Henk Verweerd van uitgeverij Liverse durfde de publicatie wel aan en legt daarmee veel eer in. Het boek vond tijdens de presentatie al zoveel aftrek, dat de uitgever met een flinke lijst nabestellingen naar huis toog, omdat het voorradige aantal boeken bij lange na niet aan de vraag kon voldoen.

Moderne Griekse Vertellingen is samengesteld en ook grotendeels vertaald door Anna Dekker en Arthur Bot. Ook de bekende vertaler van literatuur uit het Nieuwgrieks, Hero Hokwerda, en enkele anderen werkten mee aan het boek. Anna Dekker overleed een paar maanden geleden aan een ernstige ziekte, zodat ze de publicatie van wat zij als haar levenswerk beschouwde, niet meer heeft kunnen meemaken. Wel kon haar kort voor haar overlijden verzekerd worden dat het boek er zou komen. Arthur Bot heeft het opgedragen aan haar nagedachtenis. Haar weduwnaar, Henk Haar, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Volgens de samenstellers vindt de geboorte van het moderne Griekse, korte verhaal plaats met de zogeheten Generatie van 1880. Deze en alle daarop volgende stromingen in de literatuur, althans wat het korte verhaal betreft, zijn in de bloemlezing vertegenwoordigd, tot in het eerste decennium van de 21e eeuw. Het boek is voorzien van een kloek nawoord door Arthur Bot en bio-/bibliografische informatie over de auteurs. Ik ben gespecialiseerd in de moderne Griekse geschiedenis en dus vooral thuis in de historische literatuur. Ik verheug mij er op om Griekenland via de ruim zevenhonderd bladzijden van Moderne Griekse Vertellingen eens op een andere wijze te leren kennen.


Moderne Griekse Vertellingen - samenstelling en vertaling Arthur Bot en Anna Dekker. Uitgeverij Liverse, ISBN 9789076982953. Euro 29.50.


Geen opmerkingen: