dinsdag, maart 14, 2017

Archivaris
Toen ik nog studeerde, moest ik op zoek naar een onderwerp voor mijn afstudeerscriptie. Dat viel niet mee, omdat ik in principe in alles op het terrein van de geschiedenis geïnteresseerd ben. In het ene weliswaar meer dan in het andere, maar in veel onderwerpen zoveel, dat mijn honger naar kennis een beetje te vergelijken valt met de wens de kelder met meer dan vijftigduizend opgeslagen wijnflessen, waar ik eens doorheen liep tijdens een excursie, leeg te drinken. Je wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid het allemaal tot je te nemen. Je kunt je daardoor laten frustreren, je kunt ook zeggen 'zo is het leven.' Ik ben geneigd tot het laatste.

In eerste instantie dacht ik het maar dicht bij huis te zoeken. Dordrecht heeft een rijke geschiedenis en daar viel vast een aardig onderwerp uit te halen. Ik had al eens samen met een medestudent een onderzoekje gedaan naar het reilen en zeilen van de cholera-commissie in de negentiende eeuw en diezelfde medestudent had niet veel later een mooi artikel ('paper' moest je zeggen op de faculteit) geschreven over de geschiedenis van de Dordtse zeehaven. Ik dacht meer aan een of ander zeventiende eeuws regentengeslacht, omdat ik zelf van de elite ben. Niet van de financiële, want liggende gelden bezit ik niet. Ook niet van enigerlei adel, maar van de intellectuele elite. Dat is de beste, ik zeg het er maar direct bij.

Mijn zoektocht voerde mij naar de Gemeentelijke Archiefdienst aan het Stek, waar ik werd ontvangen door de toenmalige archivaris, een bedaagde man met een pijp. Je kwam hem op straat altijd tegen met een flambard. Hij zetelde achter een antiek bureau in een kamer met een museale uitstraling. Hij gaf mij advies waarmee ik gesterkt het gebouw verliet, maar ook met een plots opkomend verlangen zelf op een archief te gaan werken. Wat een luxe, dacht ik, in zo'n kamer, op je gemak je pijp roken, nu en dan een document afstoffen en daarover iets belangwekkends schrijven. Natuurlijk was het gras aan de andere kant van mijn schutting ook dit keer groener. Het is er evenmin van gekomen als van het leegdrinken van al die flessen wijn en mijn afstudeerscriptie ging uiteindelijk over iets dat zich ver van Nederland afspeelde.

Foto: Kees Klok

Geen opmerkingen: