maandag, mei 08, 2017

Cyprus: de stand van zaken (2)
Van 1192 tot 1489 regeerde het Huis de Lusignan als vorsten over Cyprus. De eerste vorst Guy de Lusignan, kocht het eiland van de Engelse koning Richard Leeuwenhart, die het tijdens de Derde Kruistocht veroverde. Een eerdere verkoop aan de Tempeliers bleek geen succes. Guy de Lusignan voerde ook de titel koning van Jeruzalem. Die stad werd in 1187 door sultan Saladin de Grote veroverd, maar de Lusignans bleven zich koning van Jeruzalem noemen. Als een nieuwe vorst werd gekroond, gebeurde dat eerst in Nicosia, als koning van Cyprus en daarna in Famagusta als koning van Jeruzalem. Tijdens de Lusignans werd een aantal belangrijke gotische kerken en kloosters gebouwd, zoals de abdij van Bellapais en, op fundamenten van oudere vestingen, een aantal kastelen, waaronder Kolossi, nabij Limassol, en St. Hilarion, dat de strategische bergpas tussen Nicosia en Kyreneia beheerst. De laatste Lusignan die over Cyprus regeerde was de Venetiaanse echtgenote van koning Jacobus II, Catharino Cornaro, die het bestuur in 1489 overdroeg aan de Venetiaanse republiek. In 1570 vielen de Osmanen Cyprus binnen. In datzelfde jaar veroverden zij Nicosia. In 1571, na een beleg van bijna een jaar, viel ook Famagusta in hun handen. Zij bestuurden het eiland tot de Britten het in 1878 overnamen. Na een periode van gewapend verzet tegen de Britten, door de Grieks-Cyprioten en onderlinge strijd, werd Cyprus in 1960 onafhankelijk. Aanhoudende problemen tussen de Grieks en Turks-Cyprioten en een mislukte staatsgreep in 1974, leidden tot de Turkse invasie van 1974. Sindsdien is het eiland verdeeld.
Agios Kassianos

Als ik in Nicosia ben, wandel ik graag door Agios Kassianos, een schilderachtig buurtje aan de Groene Lijn, in het oosten van het historische centrum. Na de Turkse invasie (1974) werd het grotendeels verlaten. Veel huizen raakten in verval. Na de eeuwwisseling veranderde dat langzamerhand, hoewel het aantal inwoners nog steeds maar ongeveer een kwart bedraagt van dat van voor 1974. De Archeologische Dienst restaureerde een traditioneel herenhuis in de Axiotheastraat, waarin de Universiteit van Cyprus haar Cultureel Centrum vestigde. Toen ik onlangs op Cyprus was, bezocht ik er een rebetikaconcert, dat gehouden werd op de sfeervolle binnenplaats, in het kader van het jaarlijkse cultureel festival. Een bezoek dat, alleen al vanwege het gebouw, de moeite waard was. Ook door particulieren werden huizen opgeknapt en opnieuw betrokken, ondanks dat ze soms letterlijk tegen de Groene Lijn aan staan. In de Axiotheastraat, bijvoorbeeld, die even voorbij het Cultureel Centrum is afgesloten door een barricade van oude olievaten, golfplaten en prikkeldraad. Daarachter heerst het treurige verval van al tweeënveertig jaar leegstaande gebouwen. Dat geeft mijn omzwervingen soms even iets ongemakkelijks.

Agios Kassianos, dat in het verleden Kafesli heette, ontleent haar naam aan haar in de negentiende eeuw gebouwde kerk. Dichtbij deze Agios Kassianos staat de kerk van Chrysaliniotissa, het oudste en belangrijkste orthodoxe gebedshuis van de stad. De belangrijkste straat is de Ermou, voor de Turkse invasie de Kalverstraat van Nicosia. Nu heeft ze de rust van een achterstraat. Al snel stuit je op de Groene Lijn, die de Ermou doorsnijdt en waarachter de minaretten zichtbaar zijn van de Selimiye-moskee in het bezette deel van de stad, ooit de door de Lusignans (1192-1489) gebouwde, gotische kerk die wij kennen als Agia Sophia. Hemelsbreed tweehonderd meter, maar via het checkpoint in de Ledrastraat te voet in zo'n drie kwartier te bereiken.

Centre of Visual Arts en Research

Ook in de Ermou is veel gerestaureerd. Een voorbeeld daarvan is het Centre of Visual Arts en Research, met een museum en een wetenschappelijke bibliotheek. In 2014 opende het de deuren voor het publiek. Het is gehuisvest in een voormalige Osmaanse herberg, die in 1953 tot meelfabriek werd verbouwd, Toen die werd gesloten raakte het gebouw in verval tot het werd gerestaureerd door de Kostas en Rita Severis Stichting, die tot doel heeft, volgens Dr. Rita Severis, de algemeen directeur, 'om via de studie van het multiculturele erfgoed van Cyprus het vreedzaam samenleven van de bevolkingsgroepen te bevorderen.' In het bestuur van de stichting zitten dan ook zowel Grieks als Turks-Cyprioten. Het museum, waarin men zich vooral richt op de 18e tot en met 20e eeuw, bevat meer dan duizend schilderijen, prenten en tekeningen, van lokale en internationale kunstenaars. In de collectie bevindt zich ook een groot aantal voorwerpen uit het persoonlijke leven van belangrijke historische figuren, zoals het uniform van de eerste Britse gouverneur, Sir Garnet Wolsely, en de geheel naar het origineel nagebouwde werkkamer van oud-president Glafcos Clerides (1919-2013). Die wordt regelmatig aan bedrijven of organisaties verhuurd als vergaderruimte. Van groot belang is ook de bibliotheek, die een paar duizend boeken en een collectie documenten bevat, die beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 'Ons centrum is vooral een bi-communaal project,' benadrukt Dr. Severis. Een belangrijk project is SHARE (Sharing History, Art, Research and Education), waarin ondermeer onderwijsactiviteiten, gericht op de jeugd in heel Cyprus, plaatsvinden. Verder organiseert het centrum evenementen als concerten, filmvoorstellingen en lezingen. Of het ideaal, een oplossing vinden voor de tweedeling van Cyprus, binnen afzienbare tijd zal worden bereikt, is echter nog maar de vraag.

Oplossing

Ik leg die voor aan Dr. Georgios Kazamias, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Cyprus. Volgens hem zijn er nogal wat haken en ogen op de weg naar een oplossing. Die zou de vorming van een federatief Cyprus met twee deelstaten moeten inhouden. Allereerst is daar Turkije. Er gebeurt niets op Noord-Cyprus buiten de wil van Ankara om en het lijkt op het ogenblik dat een oplossing voor Turkije niet erg urgent is, omdat een Turks lidmaatschap van de EU ver uit het zicht is geraakt. Misschien dat de wens mee te kunnen delen in de veelbelovende gasvoorraden onder het Cypriotische continentale plat een motivatie kan zijn, maar gezien de lage energieprijzen heeft hij daarover voorlopig zijn twijfels. Volgens hem is een irrationele factor als het sterke, Turkse nationalisme een belangrijk obstakel, maar er zijn ook praktische belemmeringen. Hoe moet de compensatieregeling voor de van huis en haard verdrevenen er gaan uitzien en belangrijker nog: wie gaat dat betalen? De regering hoopt op donaties van bevriende landen, maar of die komen is onzeker, meent hij.

Kamer van Koophandel

Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Phidias K. Pilides, meent dat een akkoord de economie, nadat het aanvankelijk een en ander zal kosten, uiteindelijk ten goede zal komen. Er kunnen dan joint-ventures worden opgezet met de Turks-Cyprioten, iets waar vooral zij van zullen profiteren, omdat de economie in bezet gebied nog niet erg is ontwikkeld. De scheepvaart zal profiteren doordat de Turkse havens zullen opengaan voor schepen die onder Cypriotische vlag varen. Nu worden deze daar nog geweerd. De Turkse markt zal opengaan voor Cypriotische bedrijven en de bouw zal waarschijnlijk flink aantrekken door het vele reconstructiewerk dat wacht, met name in de VN bufferzone en in Famagusta, waar de toeristische wijk Varosha, sinds 1974 verlaten en van de buitenwereld afgesloten, moet worden herbouwd. Ook ziet hij nieuwe mogelijkheden voor het toerisme, met name het maritieme, dat zich verder zal kunnen ontwikkelen. Tenslotte zal de exploitatie van de gasvoorraden onder het continentale plat gemakkelijker worden. De Kamer van Koophandel hoopt dan ook dat beide partijen uiteindelijk tot overeenstemming zullen komen..

Obstakels

Een adviseur van de president, die zijn naam niet vermeld wenst, omdat hij op persoonlijk titel spreekt, klinkt echter niet optimistisch. Je hoort in de media regelmatig dat het ogenblik om een akkoord te bereiken gunstiger is dan ooit, maar die opvatting is toch vooral gebaseerd op het feit dat president Anastasiades en de leider van de Turks-Cyprioten, Mustafa Akinci, elkaar persoonlijk goed liggen. Er zijn nog steeds enkele formidabele obstakels voor een akkoord. Hij noemt de Turks-Cypriotische eis dat het presidentschap om de paar jaar moet roteren tussen de president (gekozen door de Grieks-Cyprioten, 80% van de bevolking) en de vice-president (gekozen door de Turks-Cyprioten, 18% van de bevolking). Hij noemt dat strijdig met de democratie. Ook ziet het er niet naar uit dat de Turks-Cyprioten en vooral de Turken, de Grieks-Cypriotische eis tot afschaffing van het Garantieverdrag zullen accepteren. Dit verdrag houdt in dat Turkije, Groot-Brittannië en Griekenland de onafhankelijkheid en de constitutionele orde op Cyprus garanderen. Met dit verdrag in de hand rechtvaardigden de Turken hun inval in 1974. Ten derde is er nog lang geen overeenstemming over het grondgebied van de twee deelstaten. De Grieks-Cyprioten eisen in elk geval teruggave van Morfou en omgeving en Famagusta.

De laatste avond van mijn verblijf breng ik weer door in Agios Kassianos. In de Ermou vind ik een restaurant, waarvan de tuin uitzicht biedt op de Groene Lijn. De tuin is romantisch verlicht, in de bufferzone is het aardedonker. Enkele katten vliegen elkaar in de haren. Hun gekrijs weerkaatst tegen de huizen aan de andere zijde van de bestandslijn. Als de ruzie voorbij is, heerst een bijna vredige stilte. Ik vraag mij af wanneer dit charmante stukje Nicosia weer een bloeiende, herenigde woonwijk zal zijn. De jongste onderhandelingsronden, in september en november, waarvan de laatste plaatsvond in het Zwiterse Mont Pelerin, onder auspicien van de Verenigde Naties, hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Het voorlopig breekpunt is het vaststellen van de definitieve grens tussen de beoogde deelstaten.

Foto's: Kees Klok

Eerder gepubliceerd in Griekenland Magazine, lente 2017. Met dank aan de ambassade van Cyprus te Den Haag.Geen opmerkingen: