vrijdag, januari 28, 2011

Open brief

De tekst van deze open brief neem ik hier over, als teken van grote instemming.Aan het college van burgermeester en wethouders

van de gemeente Dordrecht

Leden van de gemeenteraadDordrecht, 26 januari 2011Geacht college, leden van de raad,
Met deze open brief willen wij, een aantal beeldend kunstenaars uit Dordrecht, protest aantekenen tegen uw voornemen het Centrum van Beeldende Kunst Dordrecht in de huidige vorm op te heffen.

Het Dordtse CBK wordt alom gezien als een van de beste CBK’s van Nederland. De kunstuitleen , met een vermaarde collectie kunstwerken, voorziet nog steeds in een behoefte de beeldende kunst op een laagdrempelige manier onder de aandacht van de Dordtse bevolking te brengen. Juist de combinatie tussen deze kunstuitleen en de tentoonstellingen van hedendaagse kunst en vormgeving zorgt voor een grotere betrokkenheid van het publiek bij de uiteenlopende uitingen van de kunst van nu. Hierbij richt het CBK zich niet alleen op de stad en de regio, maar verruimt de blik op de kunstwereld door de presentatie van nationaal en internationaal vooraanstaande kunstenaars en vormgevers. Hiermee is een kunstklimaat ontstaan dat ten goede komt aan de kunstenaars die in Dordrecht wonen en werken.Unieke locatie/ beeldvorming


Dordrecht kent voor een stad van haar grootte een aanzienlijk aantal culturele instellingen zoals het Dordrechts Museum, Pictura, de verschillende galeries en Intermezzo en het CBK, die bovendien allemaal op loopafstand van elkaar zijn gevestigd. De centrale ligging van het CBK aan de Voorstraat Noord en het bijzondere jugendstilpand waarin het is gevestigd, maken het tot een aantrekkelijk onderdeel van een dagje Dordt voor cultuurtoeristen.

Bij het Nederlands kunstpubliek is alom bekend dat Dordrecht een traditie heeft hoog te houden op het gebied van de beeldende kunst. Dat is een kwaliteit die gekoesterd moet worden. Het is natuurlijk kortzichtig om te denken dat deze traditie stopt bij de Cuypen en de van Goyens. De programmering van het CBK heeft Dordrecht bij het kunstpubliek wel degelijk op de kaart gezet, zoals onlangs nog bleek uit publicaties in onder ander het NRC Handelsblad.Publieksfunctie


Wij bestrijden de opvatting dat het CBK te weinig zou beteken voor het Dordtse publiek. Het CBK en de kunstuitleen leveren een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van de hedendaagse kunst: kunstuitleen, educatie op scholen, workshops voor jongeren waarbij jonge kunstenaars en vormgevers worden ingezet, projecten in wijken met buurtbewoners ten behoeve van de leefbaarheid en tenslotte kunst in de openbare ruimte, met betrokkenheid als sleutelwoord.


Belang


Als elke zelfstandige heeft de beeldend kunstenaar veel belang bij een uitgebreid netwerk. “Een netwerk dat niet ophoudt bij de stadsgrenzen, maar zich uitstrekt over het land en vaak zelfs ver over de landsgrenzen heen. “Het idee dat een goede ateliervoorziening alleen een succesvol kunstenaarschap zou kunnen opleveren, is echt absurd.

Het is ontzettend belangrijk voor de gemiddelde kunstenaar dat er contacten en lijnen met kunstenaars en instellingen van elders tot stand komen en worden onderhouden. Daar is niets elitairs aan, dat is gewoon zakelijk. Het levert expositie-/presentatiekansen op en daardoor ook uitzicht op extra omzet.

Het CBK voorziet in die behoefte door exposities en projecten te organiseren met kunstenaars van elders (waarbij er voor Dordtse kunstenaars altijd gelegenheid is om kennis te maken met de gasten) en door het organiseren van bijvoorbeeld een curatorenprogramma. Ook dit curatorenprogramma werpt veel verifieerbare feitelijke vruchten af.

Het CBK is niet elitair, maar benadert de kunstenaar professioneel, niet bemoederend maar volwassen en verantwoordelijk.

De opheffing an het CBK zal slecht zijn voor de stad en vooral ook voor haar kunstenaars. Wij verzoeken u derhalve uw voornemen, om het cbk Dodrecht in zijn huidige vorm op te heffen, te heroverwegen, in het belang van de kunst, het kunstklimaat en de kunstenaars.
Hoogachtend,


Ton van Dalen

(contactpersoon)


De hieronder genoemde kunstenaars en vormgevers, woonachtig in Dordrecht hebben deze brief onderschreven;

H. Andringa, S. Ballistreri, J. Barel, M. Bonte, D. Borst, G. ten Bosch,

C.A.M. Brands, A. Brandsma, J. van Dalen, N. van Dalen, T. van Dalen,

D. van Dalsum, J. Degenaar, K. Diallo, F. Diekmann, R. Gennisse, M. de Goeij, W. Goossens, D. van Hal, H. van Ham, N. Hemelaar, B. van Herwijnen, A. van der Hoek, J. van der Horst, E. Jansen, A. de Jong, M. Junge, C. de Kok, T. Kraayeveld, B. Kruyt, J. Kryszons, T. Kunkeler, F van Lent, G. Lentink, K. Ligt, S. Meesters, D. Meijer, B. Melisse, M. Oud, N. Parlevliet, M. Renia, M. Reppel, M. Rijnaard, C.P. Roelofs, M. Schaap, M. Schamp, E. Sep, M. Staf, F. Storm, Y. van der Vat, A. van de Vijver, B. de Visser, M. van der Weerd, A. Wesseling, F. Wouters, A. Zwaan.


Geen opmerkingen: