zondag, april 26, 2015

Rupert Brooke (1887-1915)
Mijn plaats in het vliegtuig van Athene naar Skyros is aan het gangpad. Die verruil ik met een Engels sprekende man, zodat hij naast zijn vrouw kan zitten. Hij bedankt vriendelijk. Verder spreken wij niet met elkaar. Het toestel, een bescheiden propellervliegtuig, is opmerkelijk vol. Ik hoor veel Engels. Er wordt, als we landen op de airstrip van Skyros, niet geapplaudisseerd. In een toestel met overwegend Grieken gebeurt dat meestal wel. Ik vind het een zielige gewoonte, zoals het slaan van kruisjes bij het opstijgen of in de bus, als een kerk wordt gepasseerd.  

De volgende morgen sta ik in een kleine olijfgaarde, die als een oase in een steenwoestijn ligt. Daar, in het rotsige zuiden van Skyros, niet ver van de marinebasis aan de baai van Tris Boukes, ligt het graf van Rupert Brooke, de talentvolle Engelse dichter, die als een held uit de Ilias op weg was naar de strijd om Troye. In dit geval de Dardanellen. Een insectenbeet werd de dichter, die toch al in wankele gezondheid verkeerde en tegen het advies van zijn commandant scheep was gegaan, fataal. Er ontwikkelde zich een bloedvergiftiging waaraan hij overleed. Dat was op 23 april 1915. Wij staan bij zijn graf om zijn honderdste sterfdag te herdenken.

Een Anglicaanse predikant houdt een toespraak die over verzoening gaat, de Britse ambassadeur spreekt mooie woorden over de dichter, wiens talent te vroeg werd gesmoord. De Griekse luchtmacht heeft voor een erewacht gezorgd. De meeste Skyrianen die gekomen zijn kunnen het Engels niet volgen. Voor een aantal marine- en luchtmachtofficieren wordt vertaald, hoewel die dat, dunkt me, juist niet nodig hebben. Een beeldschone, vrouwelijke onderofficier filmt. Een marinier blaast de Last Post. Het klinkt ontroerend. Er worden kransen gelegd. Ook door mijn buurman uit het vliegtuig. Hij blijkt getransformeerd tot Amerikaans generaal. Ik denk aan de vrienden van Brooke, die hem hier begroeven en die enkele dagen later bijna allemaal door Turkse granaten uiteen werden gereten.


Foto: auteur


Geen opmerkingen: