woensdag, juni 03, 2015

Verstrooid


                                   voor C. Buddingh'

Wat er al niet over je werd gezegd
voor ik je uiteindelijk leerde kennen.

De juf op school zei dat je een man was
zo verstrooid dat je je eigen verjaardag vergat.

Iemand anders beweerde dat je de
stadionspreker was van D.F.C.,

weer een ander dat je voor de oorlog
in het Nederlands elftal had gespeeld.

Er werd gezegd dat je slepende stem
een gevolg van jaren sanatorium was

en niet lang voor wij kennismaakten
wond mijn vader zich op

over iets met deksels en elastiekjes
dat hij ongerijmd onpoëtisch vond.

Maar toen ik je tenslotte de hand drukte in
die met flessen, papieren en boeken bezaaide kamer,

zat daar een aardige, vooral gewone man
die hield van een glaasje en een sigaartje,

van zijn pijp, van voetbal, vriendschap, poëzie.
Niets om je over op te winden dus.


Kees Klok
Dordrecht, 1 juni 2015

Foto: janien.files.wordpress.com
Geen opmerkingen: